Bemiddeling of mediation?

 

JURAPOL laat u de keuze tussen bemiddeling of mediation.

Om die keuze te kunnen maken moet u wel het verschil weten in de rol die ik kan vervullen. De verschillen tussen bemiddeling en mediation laten zich alsvolgt samenvatten:

 

Bemiddeling

Mediation

 • gericht op inhoud en het proces
 • dossiers bestuderen en informatie verzamelen
 • veelal pendeldiplomatie en aparte gesprekken met partijen
 • inhoudelijke kennis en bemoeienis
 • eigen opvattingen inbrengen en invloed uitoefenen
 • indien gewenst, zal de bemiddelaar aangeven hoe naar zijn oordeel de kwestie dient te worden opgelost
 • gericht op de oplossing
 • gericht op het proces
 • geen dossiers  bestuderen / louter faciliteren van gesprek
 • in principe alleen gezamenlijke bijeenkomsten 
 • geen inhoudelijke kennis en bemoeienis
 • geen eigen opvattingen en invloed uitoefenen
 • gaat uit van de premisse van het zelfoplossend vermogen van de partijen; de mediator draagt geen oplossingen aan 
 • gericht op de relatie