Bemiddeling

 

Bemiddeling omvat alle activiteiten die erop zijn gericht een geschil tussen twee of meer partijen in een arbeidssituatie tot een oplossing te brengen met de hulp van een derde. Bemiddeling geschiedt als partijen die een geschil met elkaar hebben wél de intentie hebben om daar samen uit te komen en om de knoop niet door een rechter te laten doorhakken. Zij schakelen daartoe een onafhankelijke - en veelal een inhoudelijk deskundige - derde in, om hen te helpen een oplossing te vinden voor het geschil of het probleem dat hen verdeeld houdt. De bemiddelaar zal een actieve rol vervullen in het opsporen van de kernpunten van het conflict en hij zal met elk van de partijen afstemmen waaruit de oplossingsmogelijkheden kunnen bestaan. Daarbij zal de bemiddelaar ook zelf oplossingsmogelijkheden kunnen aandragen. Bij bemiddeling zal de bemiddelaar zich - desgewenst - ook verdiepen in de inhoud (en de juridische en fiscale merites) van het geschil.

 

Zolang het conflict nog in volle hevigheid bestaat zal de bemiddelaar ervoor zorgen dat de strijdende partijen niet rechtstreeks met elkaar communiceren. Hij stelt zich meestal in aanvang op tussen de strijdende partijen en kan - door tussen hen te pendelen - daardoor dienen als "buffer". Als helder is geworden wat de partijen nu precies verdeeld houdt en op welke manier eventueel oplossingen voor het probleem kunnen worden gevonden, zal hij dit met hen samen bespreken. In eerste instantie zal de bemiddelaar proberen te bewerkstelligen dat partijen samen tot een oplossing komen. Indien nodig zal hij ook invloed daarop uitoefenen, door zelf aan te geven hoe naar zijn oordeel de kwestie zou kunnen worden opgelost.