Wat is mediation?

 

Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.

 

Mediation kan worden toegepast in het geval er al een conflict bestaat, maar zeker óók in een situatie, waaruit mogelijk een conflict voort kan komen. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen en als er tussen partijen een gespannen situatie bestaat (of kan ontstaan) doet men er verstandig aan om die toestand bespreekbaar te maken met behulp van een onafhankelijke, neutrale, derde (de mediator).

 

Zie hieronder mijn boodschap: "Wat is de kracht van mediation?"