De rol van de mediator

 

Het is de taak van de mediator om elk van de partijen volledig en gelijkwaardig tot zijn recht te laten komen, door elk van hen aan de ander duidelijk te laten maken waar het conflict wat hem/haar betreft om gaat. Daarbij zorgt de mediator er ook voor, dat de daarbij betrokken belangen en emoties bespreekbaar worden gemaakt.

 

De mediator is gedurende de gehele procedure onpartijdig en neutraal. Hij zal daarom nooit buiten medeweten van één van de partijen om contact hebben met de andere partij. Indien een partij twijfelt aan de neutraliteit van de mediator, dan moet hij/zij dat meteen aan de orde stellen.

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is; het conflict lijkt onoplosbaar. Toch kan een dergelijke impasse worden doorbroken.

 

De mediator is gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en emoties. Hij fungeert als begeleider en bewaker van het proces waarin het conflict tussen partijen wordt besproken.

 

De mediator “faciliteert” het gesprek tussen de partijen. Dat wil zeggen dat hij het communicatie- en onderhandelingsproces, waarin het conflict tussen partijen wordt besproken, begeleidt en bewaakt. Hij fungeert daarbij als gespreksleider en doet dat door: 

  • elk van de partijen de gelegenheid te bieden om zijn/haar verhaal te vertellen
  • de ene partij écht te laten horen en begrijpen wat de andere zegt en bedoelt
  • de emotionele kanten die vrijwel elk conflict beheersen boven tafel te laten komen en ervoor te zorgen dat daaraan aandacht wordt besteed
  • voor partijen inzichtelijk te laten worden op welke wijze partijen over hun conflict met elkaar communiceren
  • partijen - elk voor zich - inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en dat inzicht in het gedrag van de ander te bevorderen
  • partijen aan elkaar helder te laten maken waaruit het conflict écht bestaat en welke (zakelijke en emotionele) belangen er daadwerkelijk een rol spelen.    

 

De mediator is verantwoordelijk voor het communicatie- en onderhandelingsproces en de voortgang daarin; niet voor de inhoud van de gevonden oplossingen. De mediator zal partijen - waar nodig - wijzen op de wenselijkheid om zich door een externe deskundige te laten adviseren.

 

De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing die partijen voor hun conflict onder zijn begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat hij zich geheel neutraal en onafhankelijk ten opzichte van hen kan opstellen.

 

De NMI mediator is verplicht om te handelen volgens de Gedragsregels voor Mediators en het NMI Mediation Reglement 2008. Er is een klacht- en tuchtrecht van toepassing.

 

Hieronder kunt u de Gedragsregels voor Mediators en het NMI Mediation Reglement 2008 raadplegen.

 

NMI MEDIATIONREGLEMENT 2008.pdf
Adobe Acrobat document 44.3 KB
GEDRAGSREGELS VOOR DE NMI MEDIATOR (2011
Adobe Acrobat document 49.2 KB