De uitgangspunten van mediation

 

Mediation werkt op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid. Met het deelnemen aan een mediation geven partijen aan zich wél in te zullen spannen om het mediationproces goed en effectief te laten verlopen en dat zij de wil hebben om daardoor tot een oplossing van het geschil te komen.

 

De mediator legt vast dat hij onpartijdig zal zijn en dat hij geen enkel belang heeft bij de oplossing die partijen voor hun conflict zullen vinden. Partijen sluiten, samen met de mediator - voorafgaand aan de mediation - een mediationovereenkomst, waarin zij deze uitgangspunten vastleggen.

 

   

Klik hieronder voor een voorbeeld van een mediationovereenkomst.

 

MEDIATIONOVEREENKOMST (model arbeidsmedi
Adobe Acrobat document 117.9 KB