Waarom zou u kiezen voor mediation?

  

Met mediation worden partijen door een mediator in staat gesteld om zélf hun conflict op te lossen. Op een door hen zélf gekozen wijze en in een door hen zélf gekozen vorm. Dat is dus anders, dan wanneer een juridische procedure wordt gevolgd. Daarin spelen immers advocaten een belangrijke rol en is het uiteindelijk een rechter die beslist wie er gelijk heeft.

 

Logischerwijs kiezen advocaten voor de juridische benadering van het conflict. Wat staat er in de wet en hoe luidt de jurisprudentie. Lang niet altijd gaat het in conflicten eigenlijk om het juridische gelijk. En wat heb je overigens aan het krijgen van gelijk, als daarmee het echte probleem niet is opgelost. Conflicten gaan veelal over miscommunicatie, verkeerde aannames, miskenning, gebrek aan vertrouwen. Bij mediation komt op tafel welke belangen er écht spelen. Er wordt onderzocht welke belangen partijen gemeenschappelijk hebben. En er wordt besproken hoe de relatie tussen partijen in de toekomst eruit kan zien.

 

Dus: de juridische benadering richt zich vaak op het verleden, terwijl mediation zich richt op het heden en de toekomst.

Bovendien kosten juridische procedures dikwijls elk van de partijen veel tijd, geld en negatieve energie. Mediation kost natuurlijk ook geld, maar de kosten van een mediator kunnen tussen partijen worden gedeeld. Voorts kan met mediation in de meeste gevallen veel sneller een oplossing worden bereikt dan in een juridische procedure.

In een juridische procedure gaat elke partij voor zijn/haar eigen winst. Mediation is gericht op het bereiken van winst voor beide partijen.

 

U kunt altijd de keuze maken.

Is een juridisch oordeel echt nodig, of is het onvermijdelijk dat een ander (de rechter) de knoop doorhakt? Of hecht u er meer aan om de relatie op basis van gezamenlijke belangen voor de toekomst te behouden?