Wanneer kiest men voor mediation

 

Mediation wordt onder andere toegepast:

 • bij problemen in arbeidssituaties, bijvoorbeeld:
  • bij het beslechten van arbeidsconflicten
  • in conflicten tussen de bestuurder en de ondernemingsraad
  • bij de oplossing van problemen die worden veroorzaakt door (nog) niet goed verlopende samenwerking binnen maatschappen en in organisaties na fusies en reorganisaties
  • in het werkbaar maken van (nieuwe) samenwerkingsrelaties
  • in geval van arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict)
 • bij geschillen tussen een burger en de overheid
 • bij conflicten die zich voordoen bij bedrijfsovernames
 • in geval van (seksuele) intimidatie en (sexe-) discriminatie
 • bij buurt- en burenruzies;
 • bij conflicten binnen gezins- en familierelaties.