Wat kost mediation / bemiddeling? 

  

Voordat met de mediation wordt begonnen, zijn er heldere afspraken gemaakt over het uurtarief, de vergoeding van reistijd en reiskosten en de eventueel nog te maken andere kosten, bijvoorbeeld doordat er - met instemming van de partijen - deskundigen (zoals advocaten of fiscalisten) bij de mediation moeten worden ingeschakeld.

 

Ook wordt vooraf besproken volgens welke verdeling partijen deze kosten zullen dragen. Het uitgangspunt van mediation is, dat de kosten worden gedeeld, maar in arbeidsmediations is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten geheel voor zijn rekening neemt. In dat geval moet echter duidelijk zijn dat deze situatie de neutraliteit van de mediator op geen enkele wijze beïnvloedt. Dat wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst.

 

De tijdsduur waarbinnen met behulp van mediation een conflict kan worden opgelost is sterk afhankelijk van de aard van het conflict en van de daarbij betrokken emoties én van de manier waarop partijen zich opstellen.

 

Het honorarium van de mediator is niet afhankelijk van het resultaat.

 

Partijen ontvangen maandelijks een duidelijk gespecificeerde factuur voor de verrichte werkzaamheden.