Conflictmanagement

 

Elk samenstel van mensen die met elkaar samenwerken is een potentiële bron van conflicten. Immers waar mensen samenwerken, ontstaan misvattingen, meningsverschillen en verschillen in inzicht. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om tegenstellingen in belangen, of omdat bepaalde karakters botsen, of omdat de organisatiecultuur of -structuur op zich conflicten oproept. Soms zijn conflicten niet of niet geheel op te lossen. In dat geval moet die situatie wél hanteerbaar worden gemaakt, zodat het voortbestaan van de organisatie mogelijk is.

 

In mijn optiek gaat het bij conflictmanagement om het beheer, het beheersen en het omgaan met dergelijke conflicten.

 

Om conflicten hanteerbaar te maken is allereerst vereist dat wordt geanalyseerd waaruit het conflict bestaat en waarom het bestaat. Vervolgens moet worden onderzocht wat er - naar het oordeel en gevoel van de mensen die in het conflict zijn betrokken - nodig is om deze situatie te veranderen.