Conflictoplossing op maat 

 

Overal waar mensen met elkaar samen (moeten) werken kunnen spanningen, wrijvingen en irritaties ontstaan.”Geen probleem”, zegt u, “.... wij weten met elkaars eigenaardigheden om te gaan”. Prima.

Maar, …. wat nu als die situatie leidt tot heftige ruzies en conflicten in de arbeidsverhouding?

 

Negatieve energie, die zich richt op het verleden, gaat ten koste van de positieve energie, die nodig is voor de toekomst vanaf heden.

 

Realiseert u zich dat conflicten u - en wellicht vele collega’s rondom u - tijd, geld en energie kosten?

En dat conflicten uw gezondheid kunnen schaden!

 

Wat zou er gebeuren als u tijd, geld en energie inzet voor de oplossing van een conflict?

 

Dat kan door de inzet van bemiddeling of mediation of coaching.

 

Maar soms rest slechts de juridische aanpak.

 

Welke keuze wordt gemaakt?

 

JURAPOL biedt ondersteuning en begeleiding bij het bespreekbaar en hanteerbaar maken van dergelijke conflicten en levert een professionele bijdrage aan de oplossing daarvan.

 

JURAPOL biedt ook adequate en deskundige hulp bij een juridische aanpak van het probleem.