Mijn aanpak / uw keuze

 

De aanpak van JURAPOL richt zich op: Conflictoplossing op maat.

 

De juridische benadering leidt vaak tot een strijd over “het gelijk”. Dat levert een "winnaar" en een "verliezer" op. Maar de vraag is dan wél vervolgens of de "winnaar" zijn/haar winst kan incasseren (verzilveren) en of de "verliezer" zijn/haar verlies kan en wil dragen. En wat betekent dat voor de relatie tussen die partijen in de toekomst?

 

Vaak is daarom het aangaan van een gesprek met de andere partij in het conflict een eerste goede stap om te bezien of het eigenlijke probleem kan worden opgelost.

 

Kortom: er kan altijd een keuze worden gemaakt voor een aanpak op maat: kiezen we de juridische weg, of gaan we allereerst door middel van mediation of bemiddeling met het conflict aan de slag? Misschien is coaching het aangewezen middel. 

 

Die keuze maak ik graag in overleg met u.