Welke rol kan ik voor u vervullen?

 

Uw keuze is afhankelijk van het probleem dat moet worden opgelost.

Ik kan daarbij de volgende rollen voor u vervullen:

 

Juridisch aviseur: optreden als uw belangenbehartiger en gemachtigde bij de juridische aanpak van de kwestie.

 

Mediator: creëren van een veilige gesprekssituatie waarin beide partijen onder mijn begeleiding en met mijn ondersteuning effectief met elkaar kunnen communiceren over hun geschil en samen kunnen zoeken naar oplossingen.

 

Conflictbemiddelaar: optreden als “buffer” tussen de partijen om door middel van pendelgesprekken een actief aandeel te leveren in de oplossing van het geschil.

 

Coach: fungeren als sparringpartner om in een-op-een-gesprekken te kunnen reflecteren op het eigen handelen en om gewenste veranderingen daarin te realiseren.

 

Samenwerkingscoach: begeleiden van managementteams met het doel om verbetering van de samenwerking te bereiken.

 

Conflictmanagerhet inzichtelijk en beheersbaar maken van een conflictsituatie en het aanreiken van methoden om met deze situatie om te gaan. 

 

 

 

De kwaliteiten die JURAPOL u te bieden heeft, zijn:

  

-   expertise in arbeidssituaties

 

-   levenservaring

 

-   deskundigheid in conflicthantering

 

-   praktische en voortvarende aanpak, gericht op oplossingen.