Communicatie over gebiedsontwikkeling

 

Gebiedsontwikkeling is een complex proces: het is een traject waarbij vele belanghebbenden (stakeholders) betrokken kunnen zijn en waarbij even zovele belangen een rol kunnen spelen. Soms lijken deze belangen - van overheden en burgers, van bouwondernemingen en belangengroeperingen- strijdig met elkaar te zijn.

 

Samenwerken is beter

 

Met Keijzer & Apol hebben wij een samenwerkingsvorm gevonden, die de kwaliteiten, ervaring en krachten van onze bedrijven Jurapol en MKC&O bundelt. Door onze ervaring met conflictoplossing en mediation, onze bekendheid met communicatieprocessen binnen de overheid en onze kennis van de wereld van de bouw- en infrastructuur, kunnen wij een effectieve bijdrage leveren aan het realiseren van uw doelstellingen.

Wij bieden u een resultaatgerichte communicatie- en participatieaanpak voor al uw projecten op het terrein van gebiedsontwikkeling.

Voor meer informatie: www.samenwerkenisbeter.nl

 

Keijzer & Apol werken met de methode ‘Samenwerken is beter©’. Om draagvlak te creëren wordt - in dialoog- serieus aandacht aan alle betrokken belangen besteed en naar oplossingen gezocht. Dit komt neer op samenwerken met àlle belanghebbenden. Zonder een dergelijke aanpak bestaat de kans op langslepende en geldverslindende procedures. Keijzer & Apol helpen u op deze manier om tot een sneller en breed gedragen besluitvormingsproces te komen, waardoor projecten sneller tot stand gebracht kunnen worden.

Afhankelijk van úw wensen adviseren en coachen wij u bij de strategie voor de communicatie tussen en overleg met alle belanghebbenden om uw doelstelling te bereiken.

Onze aanpak werkt zowel bij kleine als bij grote projecten, waarbij met veel verschillende partijen moet worden samengewerkt.